Remiss om lydnadens framtid

Full fart mot de nya lydnadsmomenten. Timjan, fina du, du hade älskat det nya rundamomentet.

Det är bara att gratta oss alla som har kämpat för att få vara med och tycka till om lydnadens framtid, för vårt engagemang har gett resultat!!! Vi är så tacksamma för att över 2200 personer skrev på Namninsamlingen. Än är inte allt klart utan vi kan fortfarande fortsätta att försöka påverka för det finns en hel del som gärna får förbättras enligt mig i alla fall. Och jag ropar inte Hej förrän jag är över bäcken 😉 . Jag vet att det inte är klart med någonting ännu men….

SKK har tagit oss på allvar och nu ligger som många vet en remiss ute på klubbarna som både klubbar och enskilda medlemmar kan tycka till om. Det är inte så lång tid kvar så skynda er alla ni som inte skickat in något om vad ni tycker ännu. Senast den sista juli ska svaren vara inne.

Att få nationell bestämmanderätt över regelverket tycker jag själv är ett av dom viktigaste målen. Om vi också får bort gruppmomenten förutom i internationell klass 3 så tror jag att vi kommer få många, många fler tävlande i lydnaden. Det vore jättekul om lydnaden skulle börja växa igen istället för att minska som den gjort under lång tid. Och så underbart det vore om vi slapp oroa oss för hur väl andra personer har tränat sina hundar för att dom ska klara gruppmomenten.

Med lite justeringar så tycker jag annars att det kommer bli jättekul med nya moment och ser fram emot att dom införs.

SONY DSC

Metallen försvinner i nya klass 3. Kanske inte blir så saknad 😉

Här är det förslag som några av oss medlemmar från  Mjölby brukshundklubb kommer skicka till SKK. Det är helt ok att kopiera om någon klubb eller enskild medlem tycker samma sak. Skicka till: remisslydnadsprovsregler@skk.se. Vi har inte hunnit få till något möte på klubben ännu så detta kommer skickas i våra namn och så hoppas vi få till ett möte medan det finns tid.

Vi har valt att med lite få omformuleringar använda Flens brukshundklubbs remissvar, som dom givit tillåtelse till och sen har vi lagt till lite fler ändringar som vi skulle vilja se i och med dom nya reglernas införande.

REMISSVAR OM LYDNADSREGLERNA.

Vi tycker att det nya förslaget i stora delar är bra, dock vill vi ta bort gruppmomenten helt från de nationella klasserna, startklass, klass 1, 2 och 3.

 1. Vi stödjer förslaget att behålla regelverket nationellt och de bedömningsanvisningar som innebär att vi inte skall införa linjär bedömning:
 • Vi behåller möjligheten att göra förändringar, tex hur vi ska döma, vilka moment vi ska ha osv.
 • Ur bredden växer eliten, dvs sporten behöver en bas av många utövare för att få en bra topp. Det är en mycket liten andel som tävlar internationellt, att anpassa hela regelsystemet till dessa få toppekipage känns inte relevant.
 • Det kommer att finnas internationella lydnadstävlingar i Sverige också, med linjär bedömning precis som det redan gör idag (rankingtävlingarna).
 • Dessutom kommer de nya momenten att införas så klasserna kommer ändå att vara nästan identiska ( så länge vi inte ser en anledning till att ändra lite om det blir problem med något moment).
 • Med linjär bedömning skulle det bli skrämmande lätt att få nollor i betyg även när momenten har utförts, eftersom varje nerdrag skulle bli statiskt och plussas på tidigare avdrag i momentet. Det skulle troligen innebära att många tävlande skulle välja bort lydnaden och då förlorar vi den breda bas vi vill ha.
 1. Vi stödjer inte de delar av förslaget som innebär att vi behåller gruppmomenten i klass 1-3. Vi vill istället att gruppmomenten skall försvinna helt:
 • Som tävlande ska jag inte behöva vara beroende av hur väl andra förare har tränat sina hundar.
 • De flesta incidenter och skador inträffar vid gruppmomenten. Vill vi ha nolltolerans ska vi inte skapa situationer där sådant kan uppstå.
 • Det är onaturligt för en hund att bli lämnad av föraren, som normalt utgör tryggheten, i en situation där den upplever någon annan hund bredvid som hotfull.
 • Många hundar ligger på ren lydnad, men är otrygga med de andra hundarna. Vi kräver inte att de ska behöva umgås med okända hundar annars, varför ska de göra det här? (Umgås gör de även om det bara är med doftsignaler, ögonkast, kroppspråk osv)
 • Stadgan prövas i alla andra moment på olika sätt.
 • Lydnadssporten tappar utövare. Vi tror att vi skulle få behålla fler tävlande om vi inte har kvar gruppmomenten. Steget från startklass till klass 1 blir inte heller för stort.
 • Man kan antingen fördela om gruppmomentens koeffecienter eller sänka den totala summan av alla koeffecienter. Som konsekvens måste då även poänggränserna för 1:a, 2:a och 3:e pris justeras naturligtvis.
 1. Om beslutet blir att gruppmomenten ändå skall finnas kvar i klass 1-3 stödjer vi förslaget att de görs lättare än de är i de internationella reglerna, dvs förslaget till nationella regler så som det ser ut i remissen.

 

 

 1. Ang punkt 4 Utrustning sid 10: Konhöjd 40 cm
 • Texten säger att det skall finnas en kon som är ca 15-40 cm hög i klass 1 (moment 10). Vårt förslag är att konen ska vara 40 cm hög och inget annat, detta för att förbereda inför klass 3 (moment 8).
 1. Ang punkt 22, Generella anvisningar, sid 15:
 • Vi föreslår att punkt 22 utgår med motiveringen att i punkt 21 står det: föraren får med stor glädje, beröm och klappar uppmuntra sin hund efter avslutat moment. Vi tycker det räcker och att punkt 22 mer verkar för förvirring och inte är förenligt med att få lydnaden mer tillgängligt för alla.
 1. Ang punkt 45, sid 17, Inkallnings- och apporteringsmoment:
 • Vi föreslår att man ska få kasta om apporten utan poängavdrag om den tex studsar utanför ringen. Om apporten måste kastas om en andra gång så kan det leda till 1 poängs avdrag. Att lydnadssporten så mycket ska främja personer som har rätt kastteknik tycker vi är olyckligt. Lydnaden är en sport som kan tävlas av förare med diverse handikapp (vi är inte alla födda med bollsinne/apportkastarsinne) utan några större problem och så bör det förbli. Att momentet ska underkännas för att man måste kasta om en andra gång är alldeles för hårt.
 1. Ang punkt 60, sid 18, Bedömning av momenten:
 • I texten står: Om hunden vidrör föraren (lätt) när den sitter framför föraren eller kommer in till utgångsposition i inkallnings- och apporteringsmoment, ger det 1-2 poängs betygsneddrag. Vi föreslår att den raden försvinner och att endast texten: Om hunden stöter in i/kolliderar med föraren, är maxbetyget 7, får stå kvar. Att en hund inte alls får vidröra föraren gör det ju näst intill omöjligt att få en tia i alla dessa moment som berörs.
 1. Ang punkt 66, sid 18, Tjuvstarter:
 • Att jämföra en hund som rycker till med en hund som ställer sig upp från utgångsposition och ge dom samma poängneddrag, maxbetyg 8 är inte rimligt tycker vi. Vi föreslår att texten går bort och att våra domare kan bedöma detta utan ett fast betyg. Det måste vara skillnad på en ryckning och en förflyttning till stå.
 1. Ang klass 3, sid 42, Moment 3.6 Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande:
 • Vi föreslår att mittpunkten i cirkeln märks ut tydligt med tex en platt kon och att cirkeln alltid är tydligt utmärkt hela cirkeln runt. Det gör att både domare och förare har lättare att se om hunden är helt innanför än om man bara märker ut cirkeln med 8 punkter.

Mvh från Ditte Andersson, Maria Eidenskog, Daniel Eidenskog, Marika Söreskog, Ida Ljunggren, Malin Glimsjö, Lene Ljunggren.

4 svar

  1. Vad roligt Madeleine. Vi har inte gjort färdigt helt ännu utan ska ha ett möte nästa vecka förhoppningsvis men kändes viktigt att få ut synpunkter fort för det är ju kort tid kvar och dessutom sommartider. Ni får gärna kopiera det ni vill. Mvh Ditte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela nyheten på sociala medier

Fler Nyheter

Leka själv
Blogg

Teja – lekfullt, leka, lära

Jag har fått så många hälsningar och berättelser efter min blogg om beslutsångesten angående Teja. Många solskenshistorier men också ett och annat där det varit

Timotej
Blogg

Beslut och ombeslut

  Jag är ju inte mer än människa!! Och en del av oss grubblar och grunnar och beslutar och ombeslutar och så har det varit